Hep Birlikte, Yeni Hedeflere…

Değerli Kocaelililer,
Bölgemiz bir sanayi bölgesidir.
Bölgemiz aynı zamanda bir deprem bölgesidir.
Bölgemizdeki sanayi, hızlı nüfus artışını da beraberinde getirmekte ve doğal olarak bölgemizin birçok alandaki ihtiyaçları gün geçtikçe çoğalmaktadır.
Milletvekili seçildiğim takdirde, aşağıda en önemlilerini listelediğimiz sorunlar için sunduğumuz çözüm önerilerini ve projeleri, yerel yönetimlerle birlikte “hükümet projeleri” olarak bizzat yapmayı ve yürütmeyi taahhüt ederim.

Saygılarımla,
Ömer Faruk BAŞARAN

ÖMER FARUK BAŞARAN’ın KOCAELİ PROJELERİ

Altyapı Sorunları

Bölgemizde genel alt yapı sorunları nüfus artışıyla orantılı bir gelişme göstermemektedir. Bölgemizin ciddi altyapı sorunları bulunmaktadır. Milletvekili seçildiğim takdirde, öncelikle altyapı sorunlarının giderilerek, bölgemizin çağdaş bir şehircilik anlayışına kavuşması yönünde çalışacağımı ve çaba sarf edeceğimi taahhüt ederim.

Nüfus Artışı

Bölgemizin tahmini nüfusunun 2025 yılında şu anki artışa oranla 1,5 milyon olması bekleniyor. Buna göre bölgemizin A’dan Z’ye birçok alanda planlamasının yapılması gerekmektedir. Şehirlerimiz, sanayi bölgelerimiz, kamu alanlarımız hızlı nüfus artışı göz önünde bulundurularak imar edilmeli, bu nüfusun bölgede kolay ulaşım sağlayabilmesi için gerekli toplu taşıma sistemlerinin ve ulaşım altyapısının kurulmasına şimdiden başlanmalıdır. Gelecekte bölge nüfusunun sıkıntı yaşamayacağı ölçülerde okullar, hastaneler ve kamu binalarının plan ve projeleri hazırlanmalıdır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu yönde gerekli tüm çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

İşsizlik Sorunu

Bölgemizdeki hızlı nüfus artışı, sanayileşmenin önüne geçmiş ve işsizlik problemi doğmuştur. Buna paralel olarak bölgemizdeki asayiş, eğitim, sağlık gibi altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu sorunların çözümünü taahhüt ederim.

Yaşam Alanları ve Sanayileşme

Hızlı nüfus artışıyla birlikte, konut ihtiyacı artmıştır. Bu nedenle verimli tarım alanları ve orman arazileri yerleşime veya sanayiye açılmıştır. Barınma (konut edinme) ve sanayileşme şüphesiz son derece önemlidir, ancak tarım alanları ve ormanlar da bir o kadar önem taşımaktadır. Hızla gelişen bölgemizde bütün bu unsurların yeterince ve yerli yerince var olması gerekmektedir. Yeni konut alanları deprem riski de göz önüne alınarak, yayılacak şekilde değil, yükselecek şekilde planlanmalıdır. Böylece daha fazla tarım alanı ve orman kalacaktır. Sanayi bölgeleri, tarıma elverişli topraklar üzerinde kurulmamalıdır. Mümkünse bu tür bölgeler, verimli topraklardan, orman alanlarından ve konutlardan uzakta, ulaşımı kolay bir bölgede yer almalıdır. Milletvekili seçildiğim takdirde bütün bu unsurların birbirleriyle uyumlu şekilde planlanması için gerekli tüm çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Şehir Meydanları

Gebze açısından mekânsal devrim niteliği taşıyan şehir meydanı, adeta açık bir cezaevini andırmaya başlamıştır. Acilen tamamlanması gereken bir projedir. Bunun yanı sıra diğer ilçelerimizde de kent meydanları gerekmektedir. Örneğin Çayırova ilçesinde şehir meydanı bulunmamaktadır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu projenin derhal tamamlanması için gerekli tüm çalışmaları yapacağımı taahhüt ederim.

Sağlık Yatırımları

Bölge halkı, devlet hastanesi bakımından Gebze ve Darıca ilçelerine mahkum duruma düşmüştür. Çayırova ve Dilovası, sağlık ve eğitim yatırımlarından diğer ilçeler kadar faydalanamamış ve geri kalmıştır. Oysa bölgemizdeki gelişmelere paralel olarak en temek gereksinimler olan sağlık ve eğitim hizmetlerinin eşit paylarda dağılmış ve planlanmış olması gerekmektedir. Milletvekili seçildiğim takdirde eğitim ve sağlık alanlarındaki gerekli düzenlemeleri başlatacağımı taahhüt ederim.

Deprem

Kocaeli bir deprem bölgesidir. Kocaeli’de planlanan her şey deprem faktörü göz önünde bulundurularak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu planlar içerisinde toplumun eğitilmesi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel ve ulusal yönetimlerin halkı eğitecek ve bilinçlendirecek yapısal ve eğitsel çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Milletvekili seçildiğim takdirde bu çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Dilovası

Dilovası ilçesinin yerleşim yerlerindeki fabrikalar, halkın sağlığını tehdit eder boyuttan çıkıp, direkt olarak birinci sorun haline gelmiştir. Dilovası’nın devrim niteliğinde ciddi yatırıma ve değişime ihtiyacı vardır. Dilovası ilçesinin çağdaş bir görünüme kavuşması amacıyla çeşitli kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirilmeli, kentin yerleşim ve imar yapısı yenilenmeli, altyapı sorunları çözülmeli, eğitim, sağlık, asayiş gibi temel hizmetler ilçe nüfusunu kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Dilovası’nda ciddi sorun vardır. Milletvekili seçildiğim takdirde Dilovası’nın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaların derhal başlatılmasını taahhüt ederim.

Dilovası’nın Sosyal Yaşamı

Dilovası ilçesinde sanayinin gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte sosyal hayat bitmiştir. Dilovası halkı, diğer ilçelerin sahip olduğu sosyal yaşam özelliklerinden yoksundur. Sosyal hayatı geliştirmeye yönelik adımların atılması gerekmektedir. Milletvekili seçildiğim takdirde bu adımları atacağımı taahhüt ederim.

Devlet Üniversitesi

Gebze bölgesinin sosyal ve ekonomik hayatının canlanması gerekmektedir. Gebze esnafının isterlerinin karşılanması, daha ileri bir hedef olan il olma hayalinin en önemli basamağı olan büyük bir devlet üniversitesinin bölgemizde yapılması gerekmektedir. Milletvekili seçildiğim takdirde bu konudaki gerekli girişimleri başlatacağımı taahhüt ederim.

Kadınlar

Kadınlarımıza yönelik olarak Kadın Sığınma Evleri açılmalıdır. Bölge kadınlarımızın böyle bir talebi vardır. Ayrıca bölgemizde sadece kadınlarımıza yönelik spor tesisleri bulunmamaktadır. Kadınlarımızın ücretsiz spor salonu talebi bulunmaktadır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu taleplerin yerine getirilmesi için gerekli tüm çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Gençlik ve Sosyal Yaşam

Bölgemizde gençliğin düşük fiyatlarla sosyal yaşamını geliştirebileceği sosyal tesislerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Bölgemizde sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri gibi başta gençlik olmak üzere halkın büyük kesiminin kullanabileceği sosyal olanaklar sınırlıdır. Milletvekili seçildiğim takdirde sosyal yaşamın gelişmesi için gerekli tüm çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Öneri: TÜBİTAK Sahil Şeridi

Bölgemizde bulunan ve ülkemizin önde gelen bilim ve teknoloji kuruluşu TÜBİTAK’ın sahil şeridinin bir kısmının halka açılması gerektiğini düşünmekteyiz. Milletvekili seçildiğim takdirde bu önerimizin gerçekleşmesi için gerekli bütün girişimleri yapacağımı taahhüt ederim.

Sanayi Yangınları

Bölgemizde sanayinin çok olmasının getirdiği en büyük sorunlardan biri de sanayi yangınlarıdır. Bu yangınlar sanayi bölgelerinin yanı sıra kamu için de ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bölgemizde bu tip sorunlara ve tehlikelere anında ve daha koordineli olarak müdahale edebilecek, öncesindeyse gerekli önlemleri alıp denetlemeleri yapabilecek ekiplere ve kurumlara ihtiyaç vardır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu tür organizasyonların kurulması için gerekli adımları atacağımı taahhüt ederim.

Güvenlik

Bölgemizdeki sanayileşme ve hızlı nüfus artışına paralel olarak, asayiş ve güvenliğin yeterli olmadığını görüyoruz. Emniyet teşkilatının mahalleler boyutunda karakolları bulunmamaktadır. Bölge halkının karakolların çoğaltılması ve güvenliğin arttırılması yönünde ciddi talepleri vardır. Milletvekili seçildiğim takdirde bu taleplerin karşılanması için gerekli tüm çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Ulaşım

Bölgemizin sanayi bölgesi olması ve hızlı nüfus artışı ulaşımın kolay ve hızlı olmasını gerekli kılmaktadır. Halkın başta hastaneler olmak üzere kamu binalarına ulaşımının hızlandırılması gerekmektedir. Bugün itibariyle bu ulaşım kısıtlı otobüs seferleri ile sağlanmakta ve çok zaman almaktadır. Hem alternatif ulaşım sistemleri geliştirilmeli, hem de ulaşım için harcanan zaman azaltılmalıdır. Ayrıca şehirlerimizde yeterli trafik ışığı ve trafik tabelası bulunmaması, trafikte ciddi sorunlara ve aksamalara neden olmaktadır. Milletvekili seçildiğim takdirde ulaşımda yaşanan sorunların çözümü için gerekli çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.

Enerji

Bölgemizde sık yaşanan elektrik kesintileri ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Sanayinin ve nüfusun fazla olduğu bölgelerde elektrik ve enerji altyapısının sağlam olması gerekmektedir.Elektrik kesintisi beraberinde birçok asayiş ve sağlık sorununu da getirir. Bu nedenle bölgemizde elektrik kesintisi yaşanmamalı, enerji altyapısı tamamlanmalıdır. Milletvekili seçildiğim takdirde enerji altyapısı sorunlarının çözümü için gerekli çalışmaları başlatacağımı taahhüt ederim.